dijous, 3 de desembre de 2009

Projecte Telemàtic

Inventa't un conte

Descripció:
Invent'at un conte és un projecte cooperatiu que intenta fomentar la imaginació i la creativitat.
està plantejat per nens de cicle infantil (p-3, p-4, p-5) i cada curs realitzara un conte que es penjara a la web.
Consisteix a un intercanvi entre dues escoles.
El projecte es troba dividit en diferents parts: explicació del projecte, objectius, calendari personatges( hi ha un enllaç per cada personatge on hi ha un dibuix i la seva descripció), escoles participants ( ens enllaça a la web de cada escola), l'apartat de contes on es troben el contes creats perls nens perticipants i grup coordinador on ens ensenyen els nens que han ajudar a crear la pàgina web.

Valoració: